خط مشی کیفی

 

این محصول  )تولید 1389 )  تولید کننده انواع الکترو گیربکس بالابر به منظور ارتقاء سطح کیفی وکمی خدمات و افزایش بهره وری و بهبود مستمر همچنین تبعیت از سیستمهای کلان کشور در حوزه های ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ، انرژی ، اقتصاد و توسعه پایدار با توجه به دانش فنی ، تجربه پرسنل متعهد خود ، بر اساس سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) شامل  استانداردهای مدیریت کیفیتISO9001– 2008  و  مدیریت زیست محیطی  ISO14001 – 2004 و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای – 2007 ‌OHSAS18001 ،  HSE،خط مشی  خود را به شرح زیر اعلام می دارد :

  •  شناخت نیازهای مشتریان و ارایه محصولات و خدماتِ با کیفیت جهت  افزایش میزان رضایتمندی آنها
  • بهبود مستمر برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و خطرات ایمنی و بهداشت پرسنل و حرکت به سمت پیشگیری از آنها
  • توسعه و ارتقاء برنامه های مدیریت و بهداشت حرفه ای و محیط زیست برای پرسنل 
  • توسعه زیر ساخت ها و استفاده از روشهاو تکنولوژی نوین در کلیه بخشها ی شرکت  

 ضمن پایبندی و اعتقاد به قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت کشور و .... همچنین رعایت الزامات استانداردهای مزبور ، از کلیه همکاران در خصوص مشارکت در  اجرای اصولی این سیستم ها دعوت بعمل می آورد.